Utbildning och forskning – En översikt

Under denna flik hittar du kunskap om civila samhället roll för skola, högre utbildning och forskning. Informationen under denna flik har utgått från utbildningsutskottets arbete.