Socialförsäkring och social omsorg – En översikt

Här finner du kunskap om sociala trygghetssystem, hälso- och sjukvård, migration, folkhälsa, funktionsnedsättning och social omsorg och dess koppling till det civila samhället. Socialförsäkringsutskottets och socialutskottets arbete har varit styrande i utformningen av dessa sidor.