Skola – En översikt

Här finns översiktlig information om forskning som rör det civila samhället och skolan. Vi redovisar ett antal aktörer som tar fram kunskap på området och ger exempel på publikationer som innehåller vetenskapligt grundad kunskap.