Women resource centres – Creative knowledge environments of quadruple helix

Journal of the Knowledge Economy. 3(1): 36-52.

Artikeln undersöker hur organiseringsmodellen för Resurscentra för kvinnor (RCs) bidrar till att skapa kreativa kunskapsmiljöer i form av Quadruple Helix-konstellationer, där civilsamhällets aktörer spelar en viktig roll i utvecklingen av innovationer (d.v.s. nytänkande lösningar på behov och utmaningar i organisationer och samhälle). Empirin utgörs av material om uppbyggnaden och spridningen av RC-modellen i Sverige och Europa från 90-talet och framåt. Resultatet visar att RC-modellens kreativa organisering av innovationsnätverk möjliggör en förändring av rådande exkluderande strukturer på innovationsområdet så att en mångfald av kunskaper och innovationer kan utvecklas, särskilt bland kvinnor och civilsamhällets aktörer som ofta marginaliserats i tidigare innovationsnätverk. Enligt studiens resultat medför detta att utvecklingen inom kreativa näringar förstärks med ett genusperspektiv som tidigare saknats.

Författare:
Lindberg, Malin, Danilda, Inger & Torstensson, Britt-Marie
Utgivningsår:
2012

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport