Efter medlemskapet?: engagemang och föreningsliv för en ny tid


Stockholm: European Civil Society Press

I kapitlet diskuteras hur en pågående marknadiseringsprocess inom det svenska civilsamhället synliggörs genom att ideella organisationer tycks överge medlemsbegreppet till förmån för andra konstruktioner som till exempel kund, givare eller volontär.

De huvudsakliga slutsatserna i kapitlet är att det traditionella och flerdimensionella folkrörelsemedlemskapet tenderar att reduceras till mer endimensionella relationer mellan organisationer och individer. Att enbart vara kund, givare eller volontär beskrivs i förlängningen kunna föra med sig andra konsekvenser som exempelvis ett minskat medborgerligt inflytande i samhället.

Kapitlet bygger på författarnas respektive avhandlingar som båda har undersökt det folkrörelsekopplade medlemskapet som konstruktion – Hvenmark utifrån ett organisatoriskt perspektiv och Einarsson utifrån den individuelle medlemmens perspektiv. 

Författare:
Einarsson, Torbjörn & Hvenmark, Johan
Utgivningsår:
2012

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport