Trust-building, knowledge generation and organizational innovations: The role of a bridging organization for adaptive comanagement of a wetland landscape around Kristianstad, Sweden

Human ecology. August 2006, Volume 34, Issue 4, pp 573–592

Som ett exempel på hur en av nutidens stora knäckfrågor – bevarandet av naturliga ekosystem – ska hanteras, har det i Kristianstad växt fram ett volontärnätverk under namnet Ecomuseum Kristianstad Vattenrike (EKV). Genom att ta hänsyn till markägare, lantbrukare och andra samarbetsparter har EKV lyckats etablera konstruktiva forum för kommunikation beträffande de essentiella värden som ekosystem genererar. Det är en gemensam grund som konstruerats och konstituerats genom den interaktiva process av gemensamt lärande och problemlösning som deltagande parter varit involverad i. Förtroende- och kunskapsskapande har varit hörnstenarna i EKV:s samarbete, framförallt för att öka den lokala legitimiteten för ekosystemshanteringen, men även för att det faciliterat identifikationen och konstruktionen av win-win situationer och konfliktlösning. Studien visualiserar vikten av organisationer som EKV, vilka kan överbrygga lokala aktörer med andra governancenivåer för att därigenom generera lagstadgat, politiskt och finansiellt understöd till samhällsprojekt.

Författare:
Hahn, Thomas, Olsson, Per, Folke, Carl & Johansson, Kristin
Utgivningsår:
2006

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport