Tillträde till maktens rum: om intresseorganisationer och miljöpolitiskt beslutsfattande


Hedemora: Gidlund

Marie Uhrwing undersöker vad som krävs för att vissa intresseorganisationer får tillträde till politiska beslutsprocesser och varför andra lämnas utanför. Om de är några karaktäristiska särdrag som möjliggör för vissa att påverka. Studien empiriska underlag utgörs av tre miljöpolitiska beslutsprocesser under 1990-talet, dessa var – producentansvar i bilbranschen, en hållbar utveckling i fjällen och en lag om kärnkraftens avveckling. Resultaten visar att resursstarka organisationer, organisationer som har den teknokratiska nyckeln och organisationer med rätt organisatoriska förutsättningar till betydligt högre grad också får tillträdde till politiska beslutsprocesser. Det är resultat som också utmanar synen på demokrati och vilka som egentligen får tillträde till maktens rum. 

Det är en kvalitativ tredelad fallstudie med intervjuer som datainsamlingmetod. 

Författare:
Uhrwing, Marie
Utgivningsår:
2001

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport