Sweden


Oxford: Oxford University Press

I detta kapitel undersöker författarna förekomsten av och rapporteringen från miljöprotester i Sverige. Det empiriska materialet utgörs av artiklar från Dagens nyheter mellan åren 1988-97. Resultaten visar att valet av empiriskt material och eventuella skiften i vad tidningen valt att rapportera om kan påverka. Att döma av resultaten menar författarna dock att protester mot infrastruktursatsningar och liknande urbana processer fått stå tillbaka till förmån för djurrättsaktioner och -protester. Men överlag menar författarna att miljöprotester har fört en ganska undanskymd roll vilket passar ett land där miljötänk är väl inkluderat i policyformuleringar och offentlig politik, där miljöfrågor kan betraktas som institutionaliserade.    

Författare:
Jamison, Andrew & Ring, Magnus
Utgivningsår:
2003

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport