Stadens odlare

I stadens odlare får vi ta del av ett antal artiklar som berör koloniträdgårdsrörelsens historia och nutid. Det är en folkrörelse som lockar många människor och kontinuerligt förändras utifrån sina medlemmar preferenser och behov. Boken är en kvalitativ antologi med omkring tio olika artiklar författade av etablerade forskare och andra kunniga personer inom fältet.  

Redaktör:
Westergren, Christina
Utgivningsår:
2003

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport