Social movements and ecosystem services–the role of social network structure in protecting and managing urban green areas in Stockholm

Ecology and Society 13(2): 39

Den här artikeln undersöker 62 olika urbana civilsamhällesorganisationer i Stockholm, allt från båtföreningar till kultur- och miljöorganisationer som alla deltagit i skyddandet av Nationalstadsparken. Särskilt fokus läggs på de olika sociala nätverksstrukturerna i rörelsen, vilket innebär relationen mellan olika organisationer i rörelsen. Resultaten visar att det finns en tydlig kärna-periferiuppbyggnad, där kärnorganisationerna har täta band och kontakter med politiker och tjänstemän på beslutsfattande positioner. Periferiorganisationerna däremot samordnar och sköter istället de dagliga aktiviteterna, underhåll och aktivism. Tillsammans bildar de en social rörelse vars mål är att bevara Nationalstadsparken. Samtidigt framkommer det att vissa kollektiva nyttor genomförs, medan andra kvävs. En av dessa är exempelvis de grupper med gedigen ekologisk kunskap som inte lyckats nå personer på beslutsfattande positioner.

Författare:
Ernstson, Henrik, Sörlin, Sverker & Elmqvist, Thomas
Utgivningsår:
2008

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport