Skogen märks: hur svensk skogscertifiering kom till och dess konsekvenser


Stockholm: SCORE

I Sverige har miljörörelsen tillsammans med skogsägare och skogsintressenter tagit fram och infört en frivillig certifiering för hållbart skogsbruk och naturvård. Det är ett arbete som följt standardisering från FSC (Forest Stewardship Council). FSC består av medlemmar från företag, miljörörelsen och andra sociala rörelser, stater får inte vara medlemmar och standardiseringsprocesser ska genomföras utan inblandning från det offentliga.

Sverige var det första landet som lyckades implementera FSC-standarder i skogsbruket. Boström beskriver hur det gick till och lyfter viktiga faktorer på vägen för att lyckas. Här ser vi bland annat att miljöorganisationerna lyckades påverka och övertyga alla stora skogsägare att delta i processen. Även flera andra faktorer som påverkade beskriver Boström utförligt i rapporten. 

Författare:
Boström, Magnus
Utgivningsår:
2002

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport