Rörelsernas tid – Från proteststorm till globalt alternativ


Stockholm: Atlas

I boken skildras World Social Forum, organisationerna som ingår i denna sammanslutning och personer som ingår i dessa organisationer. Vi får följa med på en resa till industriarbetare i Sydkorea och arbetslösa i Buenos Aires förorter. Gemensamt för de aktörer som gestaltas i boken är att de förenas i kampen mot nyliberalism och militarism och kämpar för en ny världsordning bortom detta.

Författarnas tes är att en ny form av international börjar ta form, det är människor som organiserar sig och haren en räckvidd och mångfald av aldrig tidigare skådat slag.

Det är en kvalitativ studie som baseras på enstaka fallstudier och intervjuer. 

Redaktör:
Ergon, Jens
Utgivningsår:
2003

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport