Regulatory credibility and authority through inclusiveness: Standardization organizations in cases of eco-labelling

Organization 2006, 13(3): 345-367

I denna artikel undersöker Boström hur det går att göra organiseringen permanent för projekt som inbegriper en bred skara av olika aktörer från civilsamhällesorganisationer till företag eller offentliga aktörer. Fokus för artikeln är en viss typ av standardisering, närmare bestämt ekologisk märkning. Boström har genomfört två fallstudier i svenska projekt eller organisationer. Projekten det handlar om är märkning av ekologisk mat och hållbart skogsbruk. Resultaten visar att det är möjligt men svårt att permanent organisera en bred grupp av olika intressenter i frågor som kan anses vara kontroversiella. Olika aktörer har olika mycket makt och resurser vilket påverkar. Resultaten visar olika gemensamma möjligheter och svårigheter som samverkan och samarbete i den här typen av projekt leder till.      

Författare:
Boström, Magnus
Utgivningsår:
2006

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport