Om relationen mellan stat och civilsamhälle: Miljöorganisationers interaktion med statliga och politiska organisationer


Stockholm: SCORE

Det sprids i en mångfacetterad litteratur flera relativt olika bilder av vad miljörörelsen gör, inte gör, borde göra eller inte borde göra i förhållande till staten. Magnus Boström undersöker i denna studie hur miljöorganisationer i realiteten agerar inom vad som allmänt kan beskrivas som traditionella politiska arenor och hur interaktionen med aktörer inom denna arena tar sig uttryck, men rapporten mynnar även ut i en vidare diskussion om civilsamhällets relation till staten. Det är en undersökning utifrån miljöorganisationernas perspektiv som kompletteras med sekundärlitteratur för att nyansera bilden. Boström har intervjuat ett relativt stort antal nyckelpersoner inom den svenska miljörörelsen - Greenpeace, WWF, Svenska naturskyddsföreingen, Jordens Vänner, Det naturliga Steget - som utgör empiriskt underlag för att korrekt förmedla miljöorganisationernas perspektiv, alla intervjuade personer nämns inte i rapporten. Rapporten visualiserar hur miljöorganisationer arbetar mot staten på olika nivåer och med olika taktiker för att påverka och samarbeta med det offentliga. Sammantaget förmedlas bilden av en miljörörelse som är reformistisk och som söker vägar att nå fram och ut inom alla framkomliga politiska arenor. Rapporten visar att den politik som tar sin utgångspunkt i det civila samhället är som mest produktiv när eller om den kan fungera som både ett komplement och alternativ till staten, både direkt och indirekt.

Författare:
Boström, Magnus
Utgivningsår:
2000

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport