Meat consumption and climate change: the role of non-governmental organizations

Climatic change 2013, 120(1): 25–38

Även om sambandet mellan boskapsuppfödning och klimatförändringar är välkänt, har åtgärder för att minska köttkonsumtionen i kölvattnet av klimatförändringarna varit relativt begränsat. En potentiell väg framåt för att påverka konsumtionsförändringar är genom icke-statliga organisationer. I denna studie undersöks på kvalitativ väg hur och till vilken grad miljö-, livsmedels- och djurrättsorganisationer i USA, Kanada och Sverige har arbetat för att ändra köttkonsumtionsbeteenden på nationell nivå. Studien visar att även om många organisationer har uppmärksammat frågan på sina hemsidor, är det få som sjösatt kampanjer för att ändra köttkonsumtionsbeteenden. 

Författare:
Laestadius, Linnea. I., Neff, Roni .A., Barry, Colleen L. & Frattaroli, Shannon
Utgivningsår:
2013

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport