Kärnproblem: opinionsbildning i kärnavfallsdiskursen i Malå


Umeå: Umeå universitet

Denna avhandling handlar om hur vi hanterar och slutförvarar radioaktivt kärnavfall. Det är en kritisk diskuranalys där författaren undersöker kärnavfalls- och slutförvarsdebatten i Malå i Västerbotten. Det var under 1990-talet som Malå spelade en central roll som kandidat för slutförvar av kärnavfall, det hela slutade i en kommunal folkomröstning som ledde till att försöken att få slutförvar till orten lades ned. Resultaten visar att fyra aktörer spelar en framskjuten roll i formandet av kärnavfallsdiskursen i Malå, nämligen kärnkraftsindustrin, experterna, Greenpeace och medierna. Men även rösterna från motståndsrörelser har betydande inflytande i debatten. Medan representanter och tjänstemän från det offentliga snarare intar en roll som kommentatorer tillsammans med journalisterna.  

Författare:
Egan Sjölander, Annika
Utgivningsår:
2004

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport