Institutions for adaptation to climate change: comparing national adaptation strategies in Europe

European political science 2012, 11(1): 41–53

I denna artikel undersöker författarna vilka institutionella arrangemang som behöver vara på plats för att länder ska kunna hantera potentiella effekter av klimatförändringar och den centrala frågan är hur redan etablerade institutioner ska kunna ställa om eller hantera dessa nya utmaningar. Författarna undersöker de institutionella arrangemangen i fyra länder och jämför dem, de lyfter olika former för governance som vägar framåt, men menar samtidigt att de institutionella arrangemangen som finns på plats lider av svagheter som kan göra att motsättningarna kan bli svåra på lång sikt.  

Författare:
Termeer, Catrien, Biesbroek, Robbert & van den Brink, Margo
Utgivningsår:
2011

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport