Gubben på kullen: om den smärtsamma skillnaden mellan politiska intentioner och praktiska resultat


Jönköping: Jönköping International Business School

Författaren genomför en fallstudie som handlar om varför politiska intentioner inte är samma sak som praktiskt genomförande, studieobjektet är de politiska intentioner, det praktiska utfallet och den hätska offentliga debatten kring instiftandet av Nationalstadsparken i Stockholm. En av de största infrastruktursatsningarna i Stockholms historia hindras och i centrum står en gammal man som bor på en kulle intill Norra länken. Mannen tar planerna för norra länken till domstol och vinner helt oväntat målet, domstolen håller med om att motorvägen inskränker på Nationalstadsparken. I avhandlingen får vi bland annat ta del av olika miljöorganisationers mobilisering och aktiva protester mot byggandet av trafikleden.  

Författare:
Glemdal, Michael
Utgivningsår:
2008

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport