Friluftsliv i förändring: resultat från ett forskningsprogram. Slutrapport


Stockholm: Naturvårdsverket

I denna slutrapport summeras resultaten från ett flerårigt forskningsprogram som syftat till att öka kunskapen om friluftslivets betydelse för samhället och naturvården. Forskningen har en bred ansats och undersöker bland annat betydelsen av planering och förvaltning, brukarstudier, tillgänglighet, hinder och konflikter, lokal och regional utveckling. Friluftsliv i förändring är den genom tiderna största satsningen på forskning kring friluftsliv och naturturism i Sverige och bör för den intresserade läsas i sin helhet.

Via länken nedan går det att ta del av forskningsprogrammets olika rapporter och annat matnyttigt som relevanta artiklar om friluftsliv och naturvård: http://arkivering.miun.se:8080/wayback/20130624114614/http://www.friluft...

Redaktör:
Fredman, Peter, Stenseke, Marie, Sandell, Klas & Mossing, Anders
Utgivningsår:
2013

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport