Fishing tourism, biodiversity protection and regional politics in the River Tornionjoki, Finland

Fisheries Management and Ecology 2010, 17(2): 192–198

I denna artikel undersöker författarna hur laxfisket i Torne älv som rinner längs gränsen mellan Sverige och Finland har lyckats förvalta till för fisket på hållbara nivåer. Torne älv är norra östersjöns viktigaste laxälv. Fisket har begränsats för kommersiella intressen medan fisketurismen hålls på hållbara nivåer, men initialt var det livliga debatter om begränsningarna i det kommersiella fisket medan turisterna fortfarande fick fiska. Konflikterna växte mellan fiskeföreningar eller andra intresseorganisationer och de kommersiella aktörerna som är del av turismindustrin. När beslut fattades kring framtiden för laxfisket i Torne älv har intressegrupper som representerar älvfiske inte bjudits in, de har istället använt andra kanaler för utöva politisk påtryckning, något som bara delvis har lyckats på grund av det kommersiella fisket relativt starka intressegrupper. Avslutningsvis föreslår författarna att ett forum för dialog öppnas, ett så kallat governancenätverk.  

Författare:
Salmi, Juhani & Salmi, Pekka
Utgivningsår:
2010

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport