Environmental Concern and Knowledge of Ecotourism among Three Groups of Swedish Tourists

Journal of Travel Research 45(2): 217-226

Artikelförfattarna undersöker huruvida ekoturister är mer ekologiskt orienterande än naturturister och stadsturister. Datainsamlingen har skett genom enkäter till de tre olika typerna av turister. Resultaten visar att ekoturisterna överlag visade tydligare miljötänk än naturturisterna som i sin tur hade mer miljötänk än stadsturisterna. Resultaten visade också att kunskapen om ekologiskt hållbar turism var låg bland alla tre typer av turistgrupper och kopplades då huvudsakligen samman med miljömässigt sund turism. 

Författare:
Wurzinger, Silvia & Johansson, Maria
Utgivningsår:
2006

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport