Emotion work in animal rights activism: A moral-sociological perspective

Acta Sociologica 2013, 56(1): 55-68

I denna artikel undersöker författarna genom en fallstudie vilken emotionell motivation som finns inom djurrättsaktivism i Sverige. Antagandet är att aktivism i sociala rörelser kräver både emotionell motivation men innehåller också emotionella kostnader. Det hela leder till att aktivisterna behöver ha koll på och kunna hantera sina olika känslor, vilket gäller både vid protester, men lika mycket dagligen. Resultaten visar fem olika typer av känsloyttringar som är typiska för djurrättsaktivister. Behärskning, ventilering, ritualisering, mikrochock, normalisering av skuld.  

Författare:
Jacobsson, Kerstin & Lindblom, Jonas
Utgivningsår:
2013

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport