Eco-labelling of wild-caught seafood products

Journal of Cleaner Production 2009, 17(3): 416–423

I denna artikel undersöker och beskriver författarna vilka kriterier som gäller för fyra olika ekologiska märkningar och diskuterar dessa utifrån miljöpåverkan och livscykelanalys. Resultaten visar att det finns olika mycket miljöåtgärder bakom de olika märkningarna. För närvarande är det bara en av märkningarna som tar hänsyn till en rad olika bakomliggande faktorer. Författarna föreslår att de andra märkningarna utvecklar kriterier för att mäta flera bakomliggande saker och tar hänsyn till flera steg i livscykelanalysen.

Författare:
Thrane, Mikkel, Ziegler, Friederike & Sonesson, Ulf
Utgivningsår:
2008

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport