Do leopards ever change their spots? The development of political trust among Swedish Green Party sympathisers

Environmental Politics 21(1): 131-152

I artikeln analyserar författarna nationell surveydata för att undersöka på hur skiftet inom miljöpartiet från antisystemparti till etablerat parti har påverkat det politiska förtroendet bland partiets sympatisörer. Resultaten visar att nivåerna för politiskt förtroende går upp bland miljöpartistiska sympatisörer ju närmre samarbete partiet har med Socialdemokraterna. Samtidigt visar författarna att miljöpartisympatisörer, oavsett hur nära makten partiet kommer fortsätter att ha ett lågt politiskt förtroende. Enligt författarna kan det handla om att partiet inte har lyckats övertyga sina sympatisörer om fördelarna och värdet av att samarbeta med det styrande partiet.

Författare:
Berlin, Daniel & Lundqvist, Lennart J.
Utgivningsår:
2012

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport