A deviance perspective on social movements: The case of animal rights activism

Deviant Behavior, 35(2): 133-151

I denna artikel undersöker författarna djurrättsaktivisters avvikande beteende från de normer som råder i samhället och hur aktivisterna hanterar sin roll som normbrytande. Här utvecklas ett teoretiskt ramverk för avvikande beteende som författarna menar bidrar till att förstå aktivisters strävan mot social förändring. Själva essensen i social förändring är att det finns personer som utmanar etablerade normer och därför driver utvecklingen, de betraktas dock samtidigt som avvikare av det kringgärdande samhället. Aktivister är inte heller som andra avvikande grupper i samhället, författarna kallar dem entreprenörs-avvikare eftersom att de drivs av både moralisk övertygelse och samtidigt avviker från majoritetssamhället.

Resultaten från fallstudien om djurrättsaktivister i Sverige visar hur aktivisterna bemöter stereotyper vilket betraktas som ett sätt att aktivisterna hanterar sitt avvikande beteende på. 

Författare:
Jacobsson, Kerstin & Lindblom, Jonas
Utgivningsår:
2013

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport