Den organiserade miljörörelsen: fallstudier av Svenska Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF, Miljöförbundet Jordens Vänner, Greenpeace och det Naturliga Steget


Stockholm: SCORE

Rapporten består av fem deskriptiva fallstudier om den svenska miljörörelsen och handlar om förutsättningarna för miljöorganisationer att påverka stat, företag och allmänhet i en mer hållbar och miljövänlig inriktning. Organisationerna som utgör studieobjekt är Svenska Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF, Miljöförbundet jorden vänner, Greenpeace, och Det Naturliga Steget. Rapporten är en del av Boströms avhandlingsarbete och presenterar merparten av avhandlingens empiriska underlag. 

Författare:
Boström, Magnus
Utgivningsår:
1999

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport