Den gröna staden: stadsomvandling och stadsmiljörörelse i det nutida Stockholm

I boken beskriver författaren nittiotalets stadsomvandling i Stockholm och stadsmiljörörelse som växte fram i reaktion mot de infrastrukturprojekt som staden planerade. Här beskrivs de tre huvudfrågorna för konflikten, Dennispaketet, ett tredje järnvägsspår vid riddarholmen och exploateringsprojekt kring Brunnsviken som ledde till bildandet av nationalstadsparken. Författaren menar att miljöprotesterna med största sannolikhet hade stor påverkan och drev de politiska besluten i en avsevärt mer miljömässig inriktning.  Vi får också ta del av fyra studier om olika organisationer från stadsmiljörörelsen och några av personerna inom dessa organisationer. Till sist diskuterar författaren sociala rörelsers roll i förhållande till den parlamentariska demokratin.

Det är en kvalitativ undersökning som baseras på intervjuer och material från tidningar och offentliga skrifter. 

Författare:
Stahre, Ulf
Utgivningsår:
2004

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport