COP-15 in Copenhagen: How the Merging of Movements Left Civil Society Out in the Cold

Global Environmental Politics 10(2):11-17

I denna artikel undersöker författaren händelserna som uppstod vid klimatmötet (COP-15) i Köpenhamn 2009. Klimatmöten eller de så kallade COP-mötena är kända för att vara inkluderande och öppna för breda lager av det civila samhället, företag och stater. 2009 var arrangörerna däremot dåligt förberedda på det enorma deltagartryck som uppstod. Vid den här typen av möte delar det civila samhällets organisationer ofta upp sig i insida och utsida, några utför lyssnar och utför politisk påverkan inne på mötet, medan andra demonstrerar utanför. Det stora deltagarantalet vid COP-15 ledde till att flera av civilsamhällets aktörer och organisationer lämnades utanför själva mötet, frustration uppstod och eskalerade genom att organisationerna som nekades deltagande stormade mötet och tumult utbröt. Författaren menar och resultaten visar att det finns en risk det civila samhällets tillträde till miljö- och klimatmöten begränsas i framtiden. Ironiskt nog sker det efter att antalet civilsamhällesorganisationer som varit intresserade av att delta ökat markant.

Författare:
Fisher, Dana R.
Utgivningsår:
2010

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport