City in change: Globalization, local politics and urban movements in contemporary Stockholm

International Journal of Urban and Regional Research 2004, 28(1): 68-85.

Författaren undersöker hur förändringarna i stadsplaneringen i Stockholm kan förstås mot bakgrund av globala städer-teori. Stockholm kan inte betraktas som en global stad, men utvecklingen i staden verkar ta liknande utvecklingsvägar som i globala städer. Här beskriv tre olika sociala rörelser som varit aktiva i staden under olika tidsperioder sedan 1960-talet, den första beskrivs som grann-rörelsen sprungen ur ”de nya” sociala rörelserna som var emot industrialisering, kärnkraft och miljöförstörelse. På nittiotalet kom sedan miljörörelser som fokuserade protesterna på stora infrastrukturprojekt. Och i slutet på 1990-talet kom en tredje rörelse som en reaktion på den alltmer hårdföra urbaniseringspolitiken och den pågående förändringen av staden. Resultaten visar bland annat att det är svårt att förutse vilken inverkan sociala rörelser kommer ha på lokal politik. 

Författare:
Stahre, Ulf
Utgivningsår:
2004

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport