Biodiversity and sectoral responsibility in the development of Swedish forestry policy, 1988¬-1993

Scandinavian Journal of History, 2010, 35(4): 471–498

I artikeln undersöks hur det kommer sig att svenska riksdagen 1993 avreglerade den nationella skogspolitiken och instiftade ett miljömål parallellt med det tidigare långsiktiga målet med hög träproduktion. Resultaten visar att förändringen bör förstås i en kontext av stora och breda förändringar inom svensk miljöpolicy och miljöpolitik under 1980-talet. Det som infördes var så kallad frihet under ansvar för skogsägarna, de fick större frihet att sköta sina marker, men förband sig med att öka hållbarheten i skogsbruket och bibehöll en omfattande virkestillverkning. Vidare framkommer att både riksdagen och industrin backade upp ett ökat fokus på naturvård och biologisk mångfald, eftersom det leder till friskare skogar och stödjer skogsindustrin. 

Författare:
Bush, Terrence
Utgivningsår:
2010

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport