The value of arts and culture for regional development. A Scandinavian perspective


Oxford/New York: Routledge

Lindeberg och Lindkvist har samlat en rad forskare och andra experter för att utifrån olika nordiska exempel – såväl framgångsrika som mindre framgångsrika – beskriva kulturområdets betydelse för regional utveckling. Tanken med boken är enligt författarna ”att visa på den kraft som kulturen har men också de problem som finns och som måste övervinnas. ”De menar också att vi i Sverige kan bli mycket bättre på regional utveckling om vi lyfter fram värdet av konst och kultur som igångsättare i den process som fortsätter med innovation, design och formgivning. Flera författare beskriver amatörkulturens och föreningslivets betydelse som grogrund för lokala initiativ och tidiga insatser. I flera av bokens exempel lyfts också volontärinsatsernas och det ideella arbetets betydelse fram. Ingenstans görs detta emellertid till en huvudpoäng.

Redaktör:
Lindeberg, Lisbeth & Lindkvist, Lars
Utgivningsår:
2013

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Rapport