Privata välgörare i den svenska staten. En slitstark men komplex historia, i F. Wijkström (red.), Civilsamhället i samhällskontraktet. En antologi om vad som står på spel


Stockholm: European Civil Society Press

Civilsamhället i samhällskontraktet är en antologi där forskare ur olika perspektiv behandlar utvecklingen i dagens svenska civilsamhälle, inte minst i relation till staten. I sitt kapitel behandlar ekonomhistorikern Martin Gustavsson relationen mellan offentliga konstmuseer och deras mecenater, med utgångspunkt i relationen mellan Moderna Museet och föreningen Moderna Museets Vänner, vars medlemmar står för betydande donationer till museet. Av exemplet framgår bl.a. att de statliga konstmuseernas samlingar i stor utsträckning har påverkats av privata donationer och därmed av givarnas privata smak. Detta kan vara på gott och ont eftersom det å ena sidan innebär att museernas ledning inte blir alenarådande över urvalet, men kan samtidigt problematiseras utifrån kvalitets- och demokratiperspektiv.

Författare:
Gustavsson, Martin
Utgivningsår:
2012

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Rapport