Kultur och fritid – En översikt

Här finner du forskning om idrott, folkbildning, kultur, medier, trossamfund/religion och fritid och dess koppling till det civila samhället. Informationen under denna flik har utgått ifrån kulturutskottets arbete inom kultur och fritid.