What unites right-wing populists in Western Europe? Re-examining grievance mobilization models in seven successful cases

Comparative Political Studies, 41(1)

Artikelns utgångspunkt är tre modeller för mobilisering av missnöje som kan urskiljas i forskning om populistiska högerpartier i Europa. Artikeln diskuterar dessa tre modeller och testar dem på jämförbara uppgifter från enkätundersökningar för sju länder. I motsats till vad gäller gröna partier existerar nämligen ingen vetenskaplig empiriskt förankrad konsensus om de missnöjesyttringar som mobiliseras av populistiska högerpartier i Västeuropa. Tvärtom kan tre konkurrerande missnöjesmobiliseringsmodeller särskiljas i den existerande litteraturen. Dessa modeller fokuserar på missnöjesyttringar som uppstår vid ekonomiska förändringar, mot politisk elitism och korruption, samt vid invandring. Studien finner att inget populistiskt högerparti hade framgång i val runt 2002 utan att mobilisera missnöje över invandringen. Däremot finner det flera exempel på populistiska högerpartier som upplevde valframgångar utan att mobilisera missnöje över ekonomiska förändringar eller politisk elitism och korruption. Denna studie löser därför en långvarig oenighet i litteraturen genom att på ett omfattande sätt visa att endast missnöje i invandringsfrågan förenar alla framgångsrika populistiska högerpartier.

Författare:
Ivarsflaten, Elisabeth
Utgivningsår:
2008

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport