Vi är de goda: den offentliga debatten om Sverigedemokraterna och deras politik


Hägersten: Tankekraft

I boken undersöks Sverigedemokraternas roll och position i svensk politik och debatt. Utgångspunkten är att Sverigedemokraterna väcker känslor och att partiets framgångar under de senaste åren har utlöst en moralpanik bland traditionella politiska aktörer och medier som har upprörts över SD:s nationalistiska framtoning och invandringskritiska politik. Till skillnad från de som utmålar partiet som en avvikelse i svensk politik och historia, argumenterar boken för att SD snarare utgår från och radikaliserar de traditionella partiernas politik och retorik. Med utgångspunkt i aktuell forskning om främlingsfientlighet och populism i Europa visar studien hur SD försöker etablera sig i den svenska offentligheten genom att balansera mellan det politiskt konforma och det politiskt utmanande. SD:s närvaro i den svenska politiska debatten väcker till liv politikens moraliska underton och känslomässiga dragningskraft. SD ser sig själva som moraliskt goda nationalister som lyssnar till mannen på gatan. En effekt av detta är att de etablerade partiernas nationalism kan framstå som sund, naturlig och ofarlig just därför att den speglas mot SD:s nationalism som beskrivs som ond, bedräglig och farlig.

Författare:
Hellström, Anders
Utgivningsår:
2010

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport