Våga öppna! att integrera människor med svensk och utländsk bakgrund i föreningslivet


Lund: Lunds universitet

Rapportens utgångspunkt är att föreningslivet driver samlingslokaler runt om i landet. En del är välanvända och rymmer alla sorters människor. Men delar av det traditionella föreningslivet har blivit homogent och har svårt att släppa in personer med utländsk bakgrund. Skriften har kommit till för att inspirera till integration. Den handlar om hur föreningslivet kan bidra till ökad mångfald, till en bättre blandning. Studien visar att det finns en rad föreningar som har lyckats involvera både nyanlända och andra personer med utländsk bakgrund i sina verksamheter. Dessa berättar om utmaningar de haft, problem de tagit itu med och lösningar som de har sett. Rapporten lyfter på så vis fram det traditionella, svenska föreningslivets roll i ett pågående integrationsarbete. Framför allt studeras en rad föreningar som har lyckats involvera både nyanlända och andra personer med utländsk bakgrund i sina verksamheter. Bland studiens resultat kan man läsa att: att möta människor med annan bakgrund öppnar dörren till nya världar. Att möta olikheter gör att man själv utvecklas som människa. Vyerna vidgas för medlemmarna. Föreningen får en chans till vitalisering och därmed fortlevnad. Det är med andra ord en god strategi inför framtiden. Föreningen kan bidra till att fler blir delaktiga, och medverkar därmed till att samhället blir mer demokratiskt. Det finns en insats att göra mot diskriminering och för lika människovärde. Samhället har inte råd att hålla dörren stängd. Då förstärks utanförskapet och konflikterna i samhället. Föreningar kan göra valet mellan att vara en del av lösningen eller en del av problemet, menar författarna.

Författare:
Lahti-Edmark, Helene & Cox, Roland
Utgivningsår:
2006

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport