Upbringing, early experiences of discrimination and social identity: Explaining generalised trust among immigrants in Denmark

Scandinavian Political Studies, 33(1)

Syftet med denna artikel är att analysera orsakerna till generell tillit bland invandrare. Tre olika förklaringar av generellt tillit undersöks, med fokus på en restriktiv uppväxts roll, tidiga upplevelser av diskriminering och social identitet. Data består av en panel av invandrare från Turkiet, Pakistan och forna Yugoslavia som bor i Danmark och som deltagit i enkätstudier under 1988 och 1999. Resultaten från en multivariat analys som inkluderar en mängd olika bakgrundsvariabler, visar att endast en restriktiv uppfostran påverkar avsevärt den generella tilliten. Att ha upplevt denna typ av uppfostran leder nämligen till lägre tillit. Tidiga erfarenheter av diskriminering och social identitet i termer av nationell identifikation påverkar inte generell tillit. Artikeln avslutas med att diskutera upptäckten av att föräldrarnas socialisation i termer av en restriktiv uppfostran påverkar individers tillit i det vuxna livet.

Författare:
Dinesen, Peter Thisted
Utgivningsår:
2010

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport