Unequal partnership? 'Immigrant associations' and adult education in Sweden

International Journal of Sociology, 38(2)

Artikeln diskuterar samarbetet mellan invandrarföreningar och folkbildningen i Sverige. Studien betonar, å ena sidan, den ökande betydelsen för social integration av aktivism inom invandrarföreningar, och, å andra sidan, deras stigmatisering och underordnad ställning. Baserat på empiriska fallstudier från Stockholms storstadsområde, hävdar författarna att dessa föreningar har blivit mer eller mindre institutionaliserade genom nya partnerskap mellan stat, kommun och frivilligorganisationer och har tagit över en rad servicefunktioner från den vikande välfärdsstaten. Med fokus på frågor som rör samarbete inom vuxenutbildningen, undersöker artikeln problemen med partnerskap och drar slutsatsen att partnerskap är asymmetriska och problematiska. Genom att kontextualisera ett institutionellt system för vuxenutbildning i förändring och dess roll i den sociala integrationen av invandrare, beskriver de dessa problem i termer av ojämlik dialog, en kulturellt definierad hierarki, och anpassning till marknadslogiker.

Författare:
Ålund, Alexandra, Dahlstedt, Magnus & Ålund, Anna
Utgivningsår:
2008

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport