The Swedish road to democracy? Governmentality, technologies of citizenship and popular movements


Norrköping: REMESO

Detta paper undersöker synen på folkrörelser som kännetecknande för den svenska demokratin, och mer specifikt hur det förmedlas till "invandrare" som deltar i folkrörelser i Sverige. Papret analyserar två folkrörelser som länge varit tongivande i det svenska sociala och politiska livet, det vill säga den fackliga rörelse och folkbildningsrörelsen. Studien visar att arbetet i båda rörelserna i förhållande till "invandrare" bygger på en idé om att demokrati är mer eller mindre synonymt med specifikt "svenska traditioner". Båda rörelserna betraktas som bärare av det "Svenska kulturarvet". Denna uppfattning har ett antal långtgående konsekvenser för inkluderingen av "invandrare" i den svenska demokratin, som mogna "demokratiska medborgare", samt för den svenska demokratin i stort. Dessa tekniker präglas av ett slags evolutionärt tänkande där invandrare förknippas med ett annat stadium av utvecklingen än svenskar. Processen involverar "oss svenskar", å ena sidan, som delar med sig av "våra" historiska erfarenheter och förmedlar "vårt" demokratiska arv, medan "de", å andra sidan, överger sina förmoderna, kollektivistiska lojaliteter och förvandlas till moderna individer, det vill säga mogna, demokratiska medborgare.

Författare:
Dahlstedt, Magnus
Utgivningsår:
2009

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport