Radical right populism in Sweden: Still a failure, but for how long?

 Scandinavian Political Studies, 25(1)

Även radikala högerpopulistiska partier var framgångsrika på andra håll i Västeuropa under 1990-talet har de svenska partierna varit mer eller mindre misslyckade. Förutom det kortlivade partiet Ny demokrati, som försvann 1994 har inget svenskt högerpopulistiskt parti under denna tid lyckats undvika marginalisering. Det huvudsakliga syftet med denna artikel är att förklara detta misslyckande. Resultaten visar ett antal faktorer som har arbetat mot framväxten av ett starkt svenskt radikalt högerpopulistiskt parti, nämligen: bestående klass lojaliteter, särskilt för arbetarklassväljare, en bestående viktig roll och betydelse av ekonomiska skillnader framför sociokulturella skillnader, en relativt låg betydelse av invandringsfrågan, och slutligen, en låg grad av konvergens mellan de etablerade partierna i det politiska rummet. Dock finner vi också några viktiga indikatorer på att det kan finnas en ledig nisch för framväxten av ett svenskt parti inom en snar framtid, nämligen: utbredd främlingsfientlighet, en hög grad av missnöje med de politiska partierna och andra politiska institutioner, och en potentiell tillgänglig nisch för ett anti-EU parti till höger. Därför drar artikeln slutsatsen att om ett tillräckligt attraktivt parti framträder i Sverige, med en viss grad av strategisk finess och utan alltför synlig en anti-demokratisk prägel, skulle det kunna locka tillräckligt många väljare för att säkra representation i den svenska riksdagen.

Författare:
Rydgren, Jens
Utgivningsår:
2002

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport