Political integration through ethnic or nonethnic voluntary associations?

Political Research Quarterly, 63(4) 

Artikeln handlar om huruvida etniska föreningar främjar politiskt deltagande på individuell nivå och motsäger tidigare forskning som länge argumenterat för ett positivt samband mellan föreningsdeltagande i etniska föreningar och politiskt deltagande. Studien bygger på enkätdata från Sverige. Författarna finner att politisk aktivitet bland invandrare uppmuntras av föreningsengagemang i allmänhet, men inte när engagemang sker i etniska föreningar. För att förklara denna skillnad, undersöker författarna viktiga orsaksmekanismer mellan föreningsengagemang och politiskt deltagande. De drar slutsatsen att även om etniska föreningar utvecklar medborgerliga färdigheter, skapar de inte tillräckliga möjligheter till mobilisering genom nätverk av politisk rekrytering. Därför, jämfört med föreningar i vilka båda mekanismerna fungerar, etniska föreningar tenderar att ge mindre politiskt stimulerande miljöer.

Författare:
Strömblad, Per & Adman, Per
Utgivningsår:
2010

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport