Parental transmission of trust or perceptions of institutional fairness: Generalized trust of non-Western immigrants in a high-trust society

 Comparative Politics, 44(3)

Denna artikel handlar om generell tillit hos unga invandrare från icke-västliga länder med låg tillit, i ett samhälle med hög generell tillit som Danmark. Två perspektiv på hur generaliserad tillit bildas undersöks i artikeln. Det första mer ”kulturella” perspektivet betonar att tillit är en stabil kulturell egenskap som förs vidare från en generation till nästa genom föräldrarnas socialisering. Det andra mer erfarenhetsbaserade perspektivet betonar däremot betydelsen av uppfattningar om rättvisa statliga institutioner om lika behandling av invandrare och infödda. Studien bygger på en ny dansk kvantitativ undersökning och visar att båda föräldrarnas överföring av förtroende samt uppfattningar om institutionell rättvisa spelar roll för unga invandrares känsla av tillit, men effekten av den senare är betydligt starkare. Ytterligare analyser visar att dessa uppfattningar huvudsakligen bildas av de konkreta erfarenheterna av rättvisa lärare i skolan.

Författare:
Dinesen, Peter Thisted
Utgivningsår:
2012

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport