Online mediations in transnational spaces: cosmopolitan (re)formations of belonging and identity in the Turkish diaspora

Ethnic & Racial Studies, vol. 35 (5)

Denna artikel syftar till att belysa uttryck för identitet och tillhörighet i skärningspunkten mellan online kommunikativa metoder och offline rumsliga formationer. Fokus ligger på de specifika egenskaperna hos genus-baserade konstruktioner av socialiteter och subjektiviteter i diasporan. Livet för transnationella grupper och individer kännetecknas nämligen av en splittring mellan det rumsliga och imaginära: ett fenomen där identitet, tillhörighet och representation har blivit allt mer svårfångade begrepp, och den ”kulturella sfären” oerhört viktig. Artikeln visar hur de teoretiska bidragen kring transnationalism och kosmopolitism är relevanta och särskilt upplysande om man fokuserar på det sociala rummet, medierad kommunikation och tillhörighet i relation till urban diasporiska gemenskaper och genus-baserade subjektiviteter. Analysen och diskussionen är baserad på kvalitativa intervjuer med turkiska invandrare som bor i Stockholm, och tar del av sekundäranalys av befintlig forskning om invandrares liv, medial representation och boendesegregering i det svenska alltmer mångkulturella samhälle.

Författare:
Christensen, Miyase
Utgivningsår:
2012

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport