Neighborhood network governance, ethnic organization, and the prospects for political integration

Journal of Housing and the Built Environment, 24(2)

Studien behandlar frågan om hur etniska organisationer kan fungera som mekanismer för politisk integration i förorternas mångkulturella sammanhang genom nätverksbaserade styrningsmetoder? Bakgrunden till denna forskningsfråga är att övergången från vertikala till mer horisontella styrningsmetoder påverkar förutsättningarna för etniska föreningar att anta och uppfylla olika demokratiska funktioner. Detta gör man på ett komplext, flerdimensionellt och något motsägelsefullt sätt. Även om sådana nätverksbaserade styrningsmetoder ofta beskrivs som kännetecknade av öppenhet och delaktighet bör det inte tas för givet att sådana strukturer främjar de etniska föreningarnas demokratiska funktioner. Artikeln bygger på en fallstudie av etniska föreningar och nätverkspolitik i Botkyrka, Sverige, och syftar till att ge teoretiskt underbyggda argument om hur de etniska organisationers potential att bidra till politisk integration påverkas när de deltar i lokala nätverksliknande arrangemang och institutioner. Artikeln för fram tre huvudargument: 1) det finns olika mekanismer för etniska organisationer som kan bidra till ett mer politiskt integrerat samhälle, 2) mer horisontella nätverksstyrningsformer skapar nya förutsättningar för dessa integrativa mekanismer att växa fram ur etniska organisationer och 3) i ett sådant sammanhang av nätverksstyrning går de olika integrativa mekanismer för etniska organisationer inte alltid att summer utan är ibland motstridiga, vilket orsakar verkliga dilemman som hanteras av lokala aktörer. Artikeln bygger på en kvalitativ fallstudie baserad på ett femtiotal intervjuer samt dokument från föreningarna.

Författare:
Hertting, Nils
Utgivningsår:
2009

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport