Migrant networks and beyond: Exploring the value of the notion of social capital for making sense of ethnic inequalities

Acta Sociologica, vol. 55 (1)

Denna artikel handlar om användningen av begreppet socialt kapital i forskning av invandrares position och erfarenhet, i synnerhet när det gäller frågan om ojämlikhet. I artikeln argumenterar författaren för Bourdieus teoretiska bidrag kring begreppet socialt kapital. Artikeln bygger på en analys av ett antal biografiska intervjuer med flyktingar i Sverige med fokus på de funktioner som spelas av etniska nätverk i deras berättelser samt i vilken utsträckning intervjupersoner har betonat vikten av länkar till majoritetsbefolkningen, och de hinder de har stött på att i att skapa sådana länkar. Artikeln visar att ekonomiska, sociala, kulturella och symboliska resurser kan definieras som "kapital" då de kan konverteras till andra resurser för att säkra en fördelaktig position eller överkomma en svagare sådan i samhället. Vidare visar artikeln att för att förstå invandrares positioner och erfarenheter i samhället och när det gäller ojämlikheter måste man se bortom etniska nätverk och se hur dessa är inbäddade i ett större socialt sammanhang och i relation till andra sociala nätverk. Slutligen visar artikeln vikten av att fokusera på makt -och resursskillnader i att definiera sociala nätverk och resurser i form av "kapital" när man studera majoritet-minoritetsrelationer.

Författare:
Cederberg, Maja
Utgivningsår:
2012

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport