Integrating governmentality: Administrative expectations for immigrant associations in Finland

Alternatives, 32(2): 197-224. 

Artikeln handlar om styrningen av invandrarorganisationer i Finland inom integrationsområdet. Data som används består av administrativa dokument som rör styrningen av invandrarföreningar, intervjuer av integrationstjänstemän och av arbetare i integrationsprojekt samt den officiella finska tidningen för invandringsfrågor. Syftet med datainsamlingen har varit att möjliggöra en heltäckande bild av de offentliga förvaltningarnas intressen i invandrarföreningar. Studien visar att myndigheter och administrationer som arbetar med integration har allt mer betonat betydelsen av invandrarföreningar i integrationen av invandrare i Finland. Syftet med dessa föreningar från det administrativa perspektivet är att socialisera och aktivera invandrargrupper och individer enligt grundläggande politiska rationaliteter, såsom säkerhet i samhället, befolkningens och individers lycka och välmående, och kulturell pluralism. Å ena sidan utgör invandrarföreningar ”teknik” genom vilken integrerande styrning av individer och samhällen kan skapas. Å andra sidan är föreningarna själva styrda genom flera tekniker, främst finansiering och registrering.

Författare:
Pyykkönen, Miikka
Utgivningsår:
2007

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport