Informal recruitment methods and disadvantages of immigrants in the Swedish labour market

Journal of Ethnic & Migration Studies, vol. 34 (3)

Artikeln undersöker sannolikheten att hitta sysselsättningen på den svenska arbetsmarknaden genom olika metoder, i tider av både ekonomisk tillväxt och tillbakagång. Tidigare västeuropeiska studier av anställningsprocesser har inte fokuserat på att undersöka förhållandet mellan jobbkontakter och löneinkomster bland olika invandrargrupper. Artikeln bygger på ett stort dataset och undersöker strategier för arbetssökande och arbetsmarknadsutfall för individer inom två stora grupper, nämligen invandrare och infödda. Genom att studera de som har varit i sitt nuvarande jobb för ett år eller mindre, undersöker artikeln i vilken utsträckning både infödda och invandrare använder sig av sina sociala nätverk för att hitta ett jobb, och hur informella metoder för att söka arbete är relaterade till avkastning på den svenska arbetsmarknaden i form av timlön. Resultaten visar att invandrare, jämfört med infödda, har svårare att finna ett jobb genom informella metoder och att de arbeten som man får tillgång till genom informella metoder betalar inte så bra för invandrare som för infödda.

Författare:
Bethoui, Alireza
Utgivningsår:
2008

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport