Den etniska mobiliseringen av Sverigefinnarna


Stockholm: Centrum för invandringsforskning (CEIFO)

Denna studie fokuserar på den sverigefinska organisationsverksamheten på gräsrotsnivå. Studien inkluderar distriktsföreningar och medlemsorganisationer i ett Riksförbund för finländare i Sverige. Syftet är att beskriva de materiella och personella resurserna som disponeras av medlemsföreningarna och distriktsorganisationerna och vilket samband dessa har med den funktionella differentieringen av föreningsverksamheten. Fokus ligger både på inre och yttre förutsättningar för verksamheten. Materialet består både av enkäter, intervjuer, deltagande observationer och skriftliga källor.

Författare:
Jaakkola, Magdalena
Utgivningsår:
1989

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport