Culture, networks and social capital: Tamil and Somali immigrants in Norway

Ethnic and Racial Studies, 29(6)

Den här artikeln diskuterar användning av ”socialt kapital” som en metodologisk ansats för att studera situationen för två olika minoritetsgrupper i Norge, Sri-Lanka tamiler och somalier. Den hävdar att även om det finns viktiga skillnader mellan de två grupperna med avseende på sociala nätverk och, därför, vad gäller det sociala kapitalet, inbegriper den nuvarande konceptualisering av begreppet vissa svagheter. I synnerhet finns det ett behov av att bygga in olika former av transnationella förbindelser och de olika ”kulturella grammatiker” som ligger till grund för människors liv i exil i våra förklaringsmodeller.

Författare:
Fuglerud, Oivind & Engebrigtsen, Ada
Utgivningsår:
2006

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport