Bridge over troubled water? Migration and social capital

Journal of Ethnic and Migration Studies, 34(4)

Denna artikel behandlar frågan om integrationen av icke-västerländska invandrare i västerländska välfärdsstater. Temat undersöks genom begreppet socialt kapital och distinktionen mellan överbryggande socialt kapital, som ansluter en individ till den bredare sociala strukturen, och sammanbindande socialt kapital, som binder en person till hans eller hennes närmare social grupp. Studien bygger på en dansk enkätstudie och vill lyfta fram både positiva och negativa effekter av samarbete och sociala nätverk i samband med integrationen av invandrare. Resultaten visar att icke-västerländska invandrare i Danmark visar ett positivt samband mellan nivåerna av överbryggande och sammanbindande socialt kapital, vilket tyder på att sammanbindande socialt kapital i invandrargruppen inte verkar hindra etablering av överbryggande socialt kapital som behövs för integration.

Författare:
Nannestad, Peter, Svendsen, Gunnar Lind Haase & Svendsen, Gert Tinggaard
Utgivningsår:
2008

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport